Bütün məqalələr

“Böyümüş vəzilər” termini bir və bir neçə limfa düyününün böyüməsini izah edir. Limfa düyünləri immun sistemin tərkib hissəsi olan limfatik sistemin əsas elementidir. Bəzən səhvən limfa düyününün böyüməsinə vəzi böyüməsi deyirlər. Bu termin elmi cəhətdən o qədərdə düzgün səslənmir. Çünki limfa düyünləri vəz deyil və heç bir maddə sekresiya etmir.

Limfa düyünləri normada bir neçə millimetr ölçüdən 1-2 sm ölçüyə qədər ola bilər. Böyümüş limfa düyünləri öz normal ölçüsündən 2-3 dəfə böyük olur. Uşaqlarda limfa düyününün ölçüsü 1 sm-dən çox olarsa böyümüş hesab edilir.

Limfa düyünlərinin yerləşdiyi əsas yerlər qasıq, qoltuqaltı, boyun, çənəaltı, qulaq arxası nayihəsi və  başın arxasıdır. Hansı qrup limfa düyünün böyüməsi problemin bədənin hansı hissəsində olmasından aslıdır və böyümənin səbəbinin müəyyən edilməsində kömək edə bilər.

Səbəblər

  - Soyuqdəymə
  - Mononukleoz
  - Tonzillit
  - Parotit   
  - Sinus infeksiyası
  - Qulaq infeksiyası
  - Dəri infeksiyası
  - Dış problemləri
  - Hodgkin xəstəliyi
  - Qeyri-Hodgkin limfoması
  - Leykemiya
  - Tuberkulyoz
  - Qızılca
  - Sarkaidoz
  - Toksaplazmoz
  - Yuxarı respirator infeksiya
  - Sifilis
  - Gingivit
  - Diş dibinin absesi
  - Cinsi yolla keçən xəstəliklər
  - Revmatoid artrit

Əgər böyümə qəflətən əmələ gəlirsə və ağrılıdırsa bunun səbəbi daha çox infeksiya və ya zədələnmə ola bilər. Tədricən böyüyən və ağrısız lifma düyünləri bir çox hallarda xərçəngin əlaməti ola bilər.  Bəzi dərman maddələrinin istifadəsi, məsələn, phenytoin (anti-epileptik) və ya bəzi vaksinasiyalar (tif immunizasiyası) limfa düyünlərinin böyüməsinə səbəb ola bilər.

Ev tədbirləri

Limfa düyünlərində olan ağrı müalicənin ilk günlərində keçəcəkdir. Amma şişkinliyin aradan qalxması bir neçə həftə çəkə bilər. Vəzilərin ağrılı olmasının əsas səbəbi onların infeksiya ilə mübarizə aparmaq məqsədilə dərhal şişkinləşməsidir.   
Həkimə nə zaman müraciət etməli
  - Limfa düyünləri bir neçə həftə ərzində kiçilmirsə və ya böyüməyə davam edirsə
  - Böyümüş vəzilər qımlzı rəngdə və gərgin olarsa
  - Limfa düyünləri əllədikdə nahamar olur və yerinə fiksasiya olunmuş olarsa
  - Sizdə hərarət, gecə tərləmələri və naməlum səbəbli arıqlama varsa
  - Uşaqlarda limfa düyünü 1 sm-dən böyükdürsə

Həkimin müayinəsi

Sizin həkim ilk olaraq fiziki müayinə aparacaq, sizin əllənə biləcək limfa düyünlərinizin ölçüsünü, quruluşunu, hərarətini, gərginliyini və digər xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə çalışacaq.  
Aşağıdakı müayinələri həyata keçirə bilər:
  - Qanın ümümi və biokimyəvi analızi
  - Limfa düyünlərinin biopsiyası
  - Döş qəfəsinin rentgen müayinəsi
  - Qaraciyər və dalağın kompüter tomoqrafiyası  


Böyümüş vəzilər

...

Şikayətlər / 629 dəfə oxunub

Anuriya (anurez) sutka ərzində sidik ifrazının 100ml-dən az olmasıdır. Anuriyanın meydana çıxması böyrəyin sidik yaratma funksiyasının pozulması və ya sidik yolunun şiş və ya daşla tutulması kimi səbəblərdən qaynaqlana bilir. Anuriya böyrək xəstəliklərinin son mərhələsi kimi də özünü göstərə bilər.

Səbəbləri

Anuriyaların səbəbləri dörd qrupda təsnif olunur:

  - Prerenal  

  - Renal

  - Postrenal

  - Nevrogen

Prerenal Anuriya aşağıdakı səbəblərdən qaynaqlana bilər:

1.    Qan həcminin çatışmamazlığı. Bu aşağıdakı hallarda mümkündür:

  - Kəskin qanaxma – məsələn, travmalar, əməliyyat və ya mədə-bağırsaq qanaxmaları   

  - Su və elektrolit çatışmamazlığı – məsələn, qusma və ya ishal zamanı su və elektrolitlərin itkisi

  - Maye itkisi – məsələn, bağırsaq keçməməzliyi, kəskin pankreatit, peritonitlər zamanı mayenin qarın və bağırsaq boşluğuna ifraz ed

2.    Qan dövranında baş verən pozğunluqlar. Bu aşağıdakı hallarda mümkündür:

  - Şok – məsələn, kardiogen, septik, anafilaktik şok  

  - Ağciyr emboliyası

3.    Endogen toksemiya. Bu aşağıdakı hallarda mümkündür:

  - Hemoliz nəticəsində

  - Mioliz nəticəsində

  - Pankreatit

4.    Ekzogen toksemiya. Bu aşağıdakı hallarda mümkündür:

  - Nefrotoksik dərmanların qəbulu, məsələn, Gentamycin, Cephalotin və Rentgen Kontrast maddəsi

  - Nefrotoksik maddələr, məsələn, orqanik həlledicilər, ağır metallar və s.

Renal anuriya aşağıdakı səbəblərdən qaynaqlana bilər:

1.    Böyrəyin parenximatoz patologiyaları. Buna aşağıdakılar aid edilə bilər:

  - Kəskin nefritlər

  - Kəskin qlomerulonefritlər

2.    Böyrəyin vaskulyar patologiyaları. Buna aşağıdakılar aid edilə bilər:

  - İkitərəfli böyrək qabığının nekrozu

  - İkitərəfli böyrək arteriyasının tutulması

  - Damar nefropatiyaları

Postrenal anuriya sidik axınının bu və ya digər səbəblərdən pozulması nəticəsində baş verir:

  - Daş

  - Şiş

  - Qanaxma

  - Porostatın böyüməsi

Nevrogen anuriya aşağıdakı səbəblərdən sidik axını heç bir mexaniki maneə olmadan pozula bilir:

  - Onurğa beyni nayihəsində şiş

  - Mərkəzi Sinir Sisteminin pozğunluqları, məsələn, Parkinson xəstəliyi

  - Dərman maddalərinin qəbulu, məsələn, Psixotrop dərmanlar

Müayinə  

Həkim ilkin olaraq aşağıdakı müayinələri edəcəkdir:   

  - Ultrasəs müayinəsi

  - Sidiyin ümumi analizi

  - Qanın ümümi analizı

  - Qanın laxtalanma göstəriciləri

  - Qanda kreatinin və sidik cövhəri

  - Qanda ümümi protein

  - Qanda şəkər, Ca, P

Əgər bu müayinələrlə səbəb tam aydınlaşdırıla bilməzsə həkiminiz sizə digər müayinələr təklif edə bilər:

  - Qlomerular Filtrasiya Dərəcəsinin təyini

  - Kreatinin Klirens Dərəcəsinin təyini  

  - EKQ

  - Döş Qəfəsinin Rentgeni


 

Sidiyin olmaması

...

Şikayətlər / 872 dəfə oxunub