Alfa-1-fetoprotein, tumor marker /AFPT/

AFP karsinofetal antigenler qrupuna aid olub, embrion və fetal dövrdə sintez olunur.

Material: Serum Vahid: ng/ml Norma: 500 ng/ml), AFP pozitiv rüşeym şişləri ( positive germinal tumors): embrionik şişlər, kombinəolunmuş şişlər; b-HCG yüksəlmiş ağır proqnozlarda, AFP neqativ rüşeym şişləri (negative germinal tumors): seminoma, dysgerminoma, differinsə olunan teratoma

Miqdarı nisbi artır: Kəskin virus hepatitləri, xolestaz, xronik aktiv hepatit (regenerasiya fazasında yüksəlir), biliar atreziya, mononukleoz, sirroz.

Kliniki əhəmiyyəti: Qaraciyər hüceyrə karsinoması, yumurtalıq və xaya şişlərində əhəmiyyətlidir.


487 dəfə oxunub