SCCA

 

Squamous cell carsinoma antigen /SCCA, SCC/

SCCA normal və patoloji skvamoz epitel hüceyrələrində tapılır. Tər, tüpürcək və digər maye mühitlərdə sintez olunur.

Material: Serum

Vahid: µg/l

Norma: <2,0
                
Miqdarı artır: Boyun (cervix), Ağciyərlərdə və LOR-da  qeyri kiçik hüceyrəli şişlərdə, böyrək çatışmazlığı, ginekoloji xəstəliklər.

Kliniki əhəmiyyəti: Boyun, ağciyər və LOR (qulaq-burun-boğaz) hissənin skvamoz hüceyrə karsinomatalarının inkişafı və müalicənin effektivliyi üçün əhəmiyyətlidir. CEA ilə birgə yoxlanması məsləhət görülür.

Qeyd: SCCA miqdarı kliniki simptomlardan və ya residivdən aylar öncə yüksələ bilər.
 


478 dəfə oxunub