CPSA

Prostat Spesifik Antigen, birləşmiş /CPSA/

PSA-nın həm xoşgedişli prostat vəzi hiperplaziyası, həm də prostat vəzi karsinomasında yüksəlməsi onun diaqnostik əhəmiyyətini azaldır. Bu baxımdan PSA izoformlarının qanda təyini daha əhəmiyyətlidir. Sərbəst PSA (fPSA) və ya PSA əmsalı (fPSA/tPSA) prostat vəzi biopsiyası üçün özünü əlavə kriteri olaraq doğruldur. Güman olunur ki, birləşmiş ( cPSA) və ümumu PSA (tPSA)-nın differinsəedici xüsusiyyəti  PSA əmsalından (fPSA/tPSA) daha yüksəkdir.
cPSA şişin ölçüsündən və xəstənin yaşından asılı olaraq dəyişə bilir.

Material: Serum

Vahid: ng/ml

Norma: <2,6

 


510 dəfə oxunub