Alvarez sindromu

Alvarez sindromu heç bir səbəb olmadan köpün yaranmasıdır. Səbəbi yuxarı qarın divarı əzələlərinin yığılması üzündən bağırsaqların aşağı sıxılmasıdır. Əslində bağırsaqlarda havanın toplanması qeyd edilmir. Bir çoxları bunu psixogen pozğunluq hesab edirlər.

Ədəbiyyat:

 

 1.Hysterical type of nongaseous abdominal bloating.Archives of Internal Medicine, Chicago, 1949, 82: 217-245.


564 dəfə oxunub