ABORT

Erkən abort:  progesteron  (16-cı həftə daxil olmaqla 16-cı həftəyə qədər), β-HCG artır
Natamam abort:    β-HCG-nin daimi azalması

İmmunoloji abort:  HLA status, hər iki partnyorun HLA class I+II müəyyənləşdirilməsi, qan uyğunluğu, limfosit müxtəlifiliyini təyin etmək (immun status, NK və başqa hüceyrələr), autoanticisimlərin skrininqi
 
Genetik abort:  materialindan xromosom müayinəsi, hər iki partnyorun xromosom müayinəsi
Koaqulyasiya(laxtalanma)PTT, lupus antikoaqulyantı, APC rezistans, trombosit miqdarı, vacib olarsa faktor XII, ATIII, protein C, protein S, homosistein Endokrin         yumurtalıqların çatışmazlığı və ya xarici cinsi orqanların perturbasiyası (fəaliyyətində pozğunluqlar)


Seroloji: CMV, LCM virus ( Lymphocytic Chorion Meningitis), listerioz, siflis, qızılca, parvo viruslar, göy öskürək ( intensiv oskürək tutmaları), rubella virusu, toksoplazmoz, varisella (qızıl yel) anticisimləri


Septik abort: vaginal florada yaşayan mikroblar, xlamidiya, streptokok (xüsusilə A və B qrupu), mycoplasma hominis, anaerob mikroblar (bakteriosidlər)


599 dəfə oxunub