CALCI

Kalsitonin /CALCİ/

Kalsitonin qalxanabənzər vəzin parafollikulyar hüceyrələrində (C-cells) sintez olunan polipeptiddir. Osteoklastların fəalliyyətini zəiflədən və qanda kalsiumun miqdarının azalmasına səbəb olan Paratiroid Hormona (PTH) antoqonistdir.

Material: Serum
Vahid: pg/ml
Norma: Qadın >10
             Kişi >10

Miqdarı artır: Medulyar qalxanabənzər vəz karsinoması, Sipple sindromu (feoxromasitoma və medulyar qalxanabənzər vəz karsinomasısının kombinasiyası)

Kliniki əhəmiyyəti: Medulyar və C-cell karsinoma zamanı  Diaqnostik əhəmiyyəti var, residiv və metastazlara nəzarətdə istifadə olunur.

Qeyd: C-cell karsinoma 20% hallarda irsi xarakter daşıdığına görə qohum qanlarında kalsitoninin yoxlanması məsləhət görülür.

 

 

 

518 dəfə oxunub