LDL xolesterol

LDL xolesterol


Göstəriş: hiperxolesterolemiya, aterosklerotik damar xəstəliyinin risk ehtimalı (infarkt), ksantoma ehtimalı


Material: 2 ml serum (12 saatlıq aclıqdan sonra)


Vahid:   mg/dl


Norma:  

 

aşağı, orta riskə qədər: <160

 

Orta, artmış riskə qədər: 160-190

 

Yüksək risk: >190


Qeyd:   hiperxolesterolemiyada (240-290 mg/dl) LDL xolesterolun artması (>190mg/dl) mümkündür.

 


662 dəfə oxunub