CMVPCR

Sitomeqalovirusun patogen müayinəsi /CMVPCR/

Göstəriş:  yeni və ya reaktivləşmiş infeksiya

Material: EDTA-lı qan, ağız suyu, 20ml səhər sidiyi, amnion mayesi, xorion xovu

Şərh: müsbət patogen müayinəsi güclü infeksiyanın olduğunu göstərir.

 


483 dəfə oxunub