COQ10

Koenzim Q10 / COQ10 /

Ümumi:    Koenzim Q10 ubixinonlara aiddir və tənəffüs sistemi daxilində elektron nəqliyyatında mühüm komponent kimi iştirak edir. Onlar bütün təbiətdə, yəni heyvan hüceyrəsində, bitkilər və mikroorqanizmlərdə yayılıb və orqanizmdə kifayət qədər yüksək miqdarda mövcuddur. Beləliklə, maddənin insanda “ümumi qatılığı” 0,5-dən 1,5-ə qədər qiymətləndirilir.

Koenzim Q10 böyük miqdarda enerjiyə ehtiyacı olan əzələ hüceyrələrində mühüm rol oynayır. Xüsusilə ürək əzələ hüceyrələrində, miokard enerjinin 60-80%-ini ATF-dən alır, 5-10% koenzim Q10-nun çatışmazlığı ürək fəaliyyətinin çatışmazlıqlarına səbəb olur. Koenzim Q10-nun serumda səviyyəsi yaşın artması ilə (təqribən 40-50 yaşlarında) artır. Koenzim Q10 antioksidant kimi hüceyrələri sərbəst radikalların təsirindən qoruyur. Bundan başqa, gündəlik qida koenzim Q10-nun ehtiyat şəklində yiğilmasına səbəb olur, çünki demək olar ki, bütün qidaların tərkibində mövcuddur. Qarğıdalı yağı, buğda yağı, ət və yağ yüksək miqdarda ubixinonla zəngindir. Tərəvəzlərdə az miqdarda olur.

Material:  2 ml serum
Vahid:    ng/ml
Norma:     120-130

 


458 dəfə oxunub