KREAU

Kreatinin, sidikdə / KREAU /

Material: 10 ml 24 saatlıq sidik (sidiyin ümumi həcmini qeyd edin! )

Vahid:    g/l

Norma:   0,3-1,9


530 dəfə oxunub