CKREA

Kreatinin klearansı / CKREA /

Göstəriş:  böyrək çatışmazlığına şübhə olduqda yumaqcıqların filtrasiya sürətinin qiymətləndirilməsi

Material:  1 ml serum və 10 ml 24 saatlıq sidik ( sidiyin yığılmış ümumi miqdarını, xəstənin boyu və çəkisini qeyd edin! ). Sidik birinci günün  (ilk sidiyi daxil olmamaq şərtilə) səhərindən növbəti günün səhərinə qədər yığılmalıdır.
Vahid:    ml/dəq
Norma:    70-160
Şərh:   

Azalma: böyrək çatışmazlığı, bəzi ürək çatışmazlığı

Artım: hamiləlik, şəkərli diabetin ilkin mərhələsi, nefrotik sindrom.

 

 


484 dəfə oxunub