FRUEJ

Fruktoza eukolyatda / FRUEJ /

Ümumi: Spermada fruktoza sperma kisələrinin ifrazat funksiyasını əks etdirir. Çox aşağı fruktoza səviyyəsi sperma eukolyatlarının zəifləməsini və ya sperma kisələrinin ageneziyası və ya ciddi disfunksiyasını göstərir. Bu da daha sonra USM ilə daha da aydınlaşdırıla bilər.

Göstəriş:

Material: NaF-li eukolyat
Vahid: µg/ml
Norma: 1200-4500
Şərh:

Azalma: sperma kisələrinin və sperma kanalının ageneziyası və ya disfunksiyası, əksər hallarda azoospermiya ilə əlaqəli.


512 dəfə oxunub