FT4

Sərbəst tetrayod-tiroksin / FT4 /

Material: 1 ml serum

Vahid: ng/ml

Norma: 0,60-1,8

Qeyd: T4-ün yarımyaşama dövrü təqribən 3 həftədir.

Şərh: Artım: hipertiroidizm, Bazedov xəstəliyi, autonom adenoma, tiroidit (erkən mərhələ), hipofiz vəzisinin şişi, TBG artması (hamiləlik), yüksək estrogen ifrazı, qaraciyər xəstəliyi, T4 anticismləri

Azalma: hipotiroidizm, xroniki tiroidit, radio-yod müalicəsi, yod çatışmazlığı, TGB azalması, farmakoloji preparatlar: difenilhidantoin, salisilat, heparin.


580 dəfə oxunub