GGT

Qamma-GT, γ-GT (γ-Qlutamil-Transferaza) / GGT /

Ümumi: γ-GT γ-qlutamat tsiklinin əsas enzimi olub, amin turşuların bədən mayesindən hüceyrələrə sorulmasını tənzim edir. Əsasən yüksək ifrazat və absorbsiya qabiliyyəti olan toxuma hüceyrələrinin membranında, məs: öd axarı epitolemiyasında, böyrək kanalının kurtikulyar membran qatında və kişik bağırsaq hüceyrələrində olur. Plazmada γ-GT artması qaraciyər üçün səciyyəvidir və bu səbəbdən (95% diaqnostik həssaslıq) qaraciyər-öd xəstəliyinin yüksək həssaslı indikatorudur. γ-GT qaraciyər-öd-axarları xəstəliklərində yalnız artan  enzimlərdən ən çox rast gəlinənidir.

Material: 5 ml serum

Vahid: U/l

Norma:

qadınlarda: <39 

kişilərdə:   <66

Şərh: Artım: hepatitlər, hepatit sirrozu, qaraciyər piylənməsi, qaraciyər şişi və qaraciyər metastazı, xolestaz, alkoqolizm, dərman vasitələrinin qəbulu ( bu zaman norma iki dəfə və daha çox artır), pankreatit, pankreas şişi


561 dəfə oxunub