Ginekoloji infeksiyalar və onların patogen əlamətləri

 

Həmçinin bax: Vulvovaginal kandidoz


Xarici cinsiyyət yolu

Amin vaginiti Sinonimi qeyri-spesifik vaginit, bakterial vaginozis, amin vaginozis
Aerob: Gardnerella vaginalis, streptokokk, stafilokokk, E.coli, protey, mikoplasma, ureaplasma, maya göbələyi, trixonoma
Anaerob: bakterioidlər, peptokokk, peptostreptokokk,
Fusobacterium nucleatum ( ipvari nüvəlilər), mobilunkus (mobiluncus), veylonellalar (veillonellae)
Stafilokokk aureus,  Neisseria qonoreya, anaeroblar
 Bartolinit  Bakterial vaginozis: gardnerella, anaeroblar (bakteoidlər, anaerob kokk, mobilunkus), fakultativ patogen mikroorqanizmlər (bağırsaq florası, E.coli, enterobacter (bağırsaq traktında mövcud olan qram-mənfi, çubuqvari mikroorqanizlər), enterokokk və s. )
Vulvit Kandidal vaginit: C.albicans, C. Glabrata, və s.
Böyüklərdə vulvovaginit Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum
Uşaqlarda vulvovaginit (7 yaşa qədər) Gardnerella, pnevmokokk, trixomona, kandida, sadə Herpes virusu, oksiuroz

Daxili cisiyyət yolu

Adnektis / endometrit / parametrit Chlamydia trachomatis, Neisseria gonoreya, anaeroblar, TB (menstrual qanda müayinə)
Servisit Chlamydia trachomatis, Neisseria gonoreya,sad? Herpes virusu, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum

 Hamiləlikdə infeksiyalar

Puerperal (doğuşdan sonra ) sepsis A qrup streptokokk, Staphylococci aureus, E.coli, Haenophilus influenzae
Amnion mayesi infeksiyaları, endometrit B qrup streptokokk, A qrup streptokokk, E.coli, Haenophilus influenzae, qardnerella, Listeria monocytogenes, Neisseria qonoreya, Staphylococci aureus, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis


Cinsi yolla yayılan xəstəliklər və patogenlər

QİÇS (qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu virusu), qonoreya ( Neisseria gonorrhea), granuloma inguinale ( tropik ərazilərdə Calymnobacterium granulomatis), hepatitlər A, B, C (ehtimal olunur), sadə Herpes virusu (HSV), papiloma virusu (HPV), lamblialar (Giadia lamblia)lymphogranulomatosis inguinalis, Chlamydia trachomatis, siflis, vaginal trixonoma, venerik xora (Haemophilus ducreyi).


Bəzi mikroorqanizmlərin xarakterik turşuluğu

  

Trichomonas vaginalis pH 5-6 Streptococci pH 5,5-8
Candida albicans pH 5,5-6,5 E. Coli pH 5,5-8
Staphylococci pH 5,5-8 Gonococci pH 6,5-8,5

Normal vaginal flora

Normal vaginal flora aerob və menstruasiya vaxtı və ondan əvvəlki dövrə görə fərqlənən bəzi anaerob mikroorqanizlər saxlayır.

Sağlam qadında vaginal mikroorqanizmlərin təsviri 

Mikroorqanizmlər Müəyyənləşdirilmiş   səviyyə %-lə  
  Menstruasiyadan əvvəl Mentruasiya zamanı  
Coagulase negative staphylococci (St. Hominis),      St. Saprophyticus və s. 46 68  
Staphylococcus aureus 2 7 ?
Enterococci 31 38  
β-hemolysing streptococci 11 15  
Corynebacteria spp. 12 20  
B qrup streptokokk 7 20 ?
E.coli 6 17  
Proteus spp. <1 <1  
Pseudomonas spp. <1 <1  
Başqa enterobakteriyalar 1 1  
Candida albicans  5 4  
Candida spp. <1 <1  
Gardnerella vaginalis 15 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsikl zamanı anaerob bakteriyaların kolonizasiyası stabil qalır, aerob və fakultətiv anaerob flora isə əksinə menstruial tsikldən asılı olaraq dəyişikliyə uğrayır. Bəzi mikroorqanizmlərin patogen təsiri və miqdarı hələ də mübahisəlidir.
B-streptokokkların koloniyaları xəstəlik səviyyəsi yüksək olmadıqda belə doğuş zamanı sağlam körpəyə keçə bilər və xüsusilə təhlükəli doğuşlarda həyat üçün qorxulu infeksiyalardan birinə çevrilə bilər.
Staphylococci aureus menstruasiya zamanı nəzərə şçarpacaq dərəcədə artır. Menstruasiya zamanı toksik çok sindromunun  bu səbəbdən baş verməsi ehtimal olunur.
Gardnerella vaginalis  tsiklin istənilən vaxtındə izolə edilə bilər, belə ki bu növ mikroorqanizmlər vaginal florada heç bir xəstəlik olmasa belə mövcud ola bilirlər.
 

Vulvovaginal kandidoz
Bu gün vulvovaginal kandidoz ginekologiya və mamaçılıq sahəsində ən çox rast gəlinən spesifik infeksiyalardandır. Kəskin vulvovaginal kandidozun əmələ gəlməsinə səbəb amillər aşağıdakılardır:
  - Geniş spektrli antibiotik müalicəsi (10-30% hallarda)
  - Estrogen üstünlüyü ilə oral kontraseptiklərin qəbulu
  - Menstruasiya
  - Immunosepressiv müalicə
  - Diabetogen metabolizm şəraiti
  - Vaginal zədələnmə
  - Hamiləlik

 

3398 dəfə oxunub