HBA1

HbA1 / HBA1 /

Ümumi:    HbA1 qlükozid hemoqlobini böyüklərdə hemoqlobinin əsas tərkib hissəsi olub ( təqribən 7% hissəsi), bir neçə subfraksiyalardan ( HbA1a, HbA1b və HbA1c ) ibarətdir. Eritrositlərdə hemoqlobini parçalayan enzim yoxdur, qlükolizasiya eritrosit parçalanana qədər (120 gün) davam edir. Buna uyğun olaraq HbA1 keçmiş hiperqlikemiya fazasının davametmə müddətini və son 3 aydakı şəkərin səviyyəsini göstərir.

Göstəriş: Qanda şəkərin səviyyəsinin nizamlanması

Material: 2 ml EDTA-lı qan

Vahid:    %

Norma:    < 5,0-8,0


445 dəfə oxunub