Hemoqlobin
Hemoqlobin
CO hemoqlobin            Bax  Karboksi-Hemoglobin
MetemoqlobinBax  Metemoqlobin
HbA1Bax   HbA1, HbA1c
HbA1cBax   HbA1, HbA1c
HbA2Bax  HbA2, Hemoqlobin elektroforez
HbFBax   HbF, Hemoqlobin elektroforez

589 dəfə oxunub