FHB

Hemoqlobin, sərbəst  / FHB /

Göstəriş: Hematolizə şübhə olduqda

Material: 1 ml EDTA-lı plazma, mümkünsə qan venadan damcılama yolu ilə götürülsün.

Vahid: mg/dl

Norma: <10,0

Qeyd: Haptoqlobinin daha dəqiq müayinəsi


445 dəfə oxunub