Hepatit B

Hepatit B

Ümumi: Hepatit B diametri 42nm olan, nüvə və membrandan ibarət hissəcikdir. Nüvə ikizəncirli DNT turşusundan və DNT polimerazadan təşkil olunmuşdur. Hepatit B HEPADNA virusları qrupuna aiddir. Qeydə alınmayan HBc-AG HBs-AG-yə daxili cisim kimi birləşir və udulur. Ayrıldıqdan sonra o qeyri-individual  HBeAG kimi serumda müəyyən olunmur. İnfeksion hepatitlər istisna edildikdə, autoimmun hepatitlərin müayinə edilməsi məsləhət görülür.

Inkubasiya dövrü: 60-180 gündür. Yoluxma parenteral, perinatal və cinsi baş verir.

Profilaktika: HB immunoqlobulinin az dozası və ya hepatit B peyvəndi

İnfeksiyalaşma: infeksiya mənbəyi HBs anticismi, Hbe anticismi və ya HBV-DNS olan serumlardır.
Hepatitlər hamiləlik ərzində inkişaf edərək anaya da müəyyən çətinliklər yara bilər. Embriona zədə effektləri hələ məlum deyil. İnfeksiya körpəyə perinatal yoluxa bilər. HB-pozitiv ananın uşağında xəstəlik ehtimalı 12%-dir. Pozitiv Hbe-AG halında isə 90% uşaqlar risk daşıyıcısı və ya uzunmuddətli   fəsadları olan xəstəliklərə ( hepatitlər, qaraciyər karsinoması) tutulurlar.

Seroloji icmal

 

Mərhələ  HbsAgHBeAgaHBsaHBc IgMaHBcaHBeİnfeksiyalaşmış DNT
Inkubasiya dövrü++----+++±
Kəskin hepatit B ++-++-++++
Xroniki aktiv hepatit B+±-±+-++++
Aşağı virus aktivlikli xroniki aktiv hepatit B+±-±+±++±
Xroniki davamlı hepatit B+±-±++±±
Erkən+±±±+±++±
Gec--+±++-±
Qeyri-aktiv--+-++--
*aşağıda baxın  + +     
**aşağıda baxın ----+---

 *HbsAg və aHBs eyni zamanda pozitiv olur:

  1. Hepatit B-nin hər iki yarımqrupu ilə reinfeksiya olduqda,
  2. Kəskin Hepatit B-də HBs-Ag-nin eliminasiya fazası olduqda,
  3. aHBs pozitiv olan şəxsin HBV-mutant (aminturşuların mubadiləsini göstərir (arginin əvəsinə qlisin) ilə yoluxması. İndiyə qədər belə variantlar yalnız peyvəndlərdən sonra və Aralıq dənizi sahillərində müşahidə edlib.


**İzolə edilmiş aHBc müşahidə olunur:

  1. Anadangəlmə yoluxmuş uşaq,
  2.  Aşağı HBs-Ag qatılıqlı xroniki hepatit B
  3. passiv immunizasiya ( aHBc ilə vertikal yoluxma, immunoqlobulin qəbulu, qan törəmələri ilə müalicə),
  4. Əgər özünü biruzə verməyən HBs-Ag olarsa (adətən anti-Hbe buhallarda mövcud olur) aHBs itikisinə məruz qalan və ya kəskin infeksiyanın “ diaqnoz pəncərəsi ”-nə düşən HBV infeksiyası

769 dəfə oxunub