CRPS

Həssas C-reaktiv protein / CRPS /

Ümumi:    Həssas CRP-nin aşağı norma həddinin 0,05 mg/dl-ə qədər olması erkən arteriosklerotik tromboz riskini göstərir.

Material:  1 ml serum
Vahid:    mg/dl
Norma:    <0,50 ml

 

812 dəfə oxunub