CA 549

CA 549 /CA549/

CA 549 səthi antigen ailəsindən olan yüksək molekullu qlikoproteindir və qadınlarda süd vəzi hüceyrələrində süd yağları kürəciklərinin membranlarında tapılır. Əsasən süd vəzisi karsinomasının metastazları zamanı diaqnostik xüsusiyyət daşıyır. Bəzən  CA 549 şişlə əlaqəli olmayan xəstəliklər də də (xoşxassəli süd vəzisi xəstəliklərində (1%) və xoşxassəli qaraciyər xəstəliklərində (26%) ) yüksələ bilir.

Material: Serum
Vahid: U/ml
Norma: >12

 


1258 dəfə oxunub