Hematuriya
Səbəblər

Sidik axarlarının patologiyaları:
  - Sidik axarlarının travma nəticəsində zədələnməsi
  - Sidik axarlarının yad cisimlərin olması
  - Sidik axarlarına salınmış kateter vasitəsilə zədələnmə
  - Uretritlər – sidik kisəsinin iltihabı
  - Sidik axarlarının xərçəngi

Prostat patologiyaları:

  - Prostatın xərçəngi
  - Prostatitlər

Sidik kisəsinin patologiyaları:
  - Hemorragik sistit
  - Sidik kisəsində daş
  - Sidik kisəsində yad cisim
  - Sidik kisəsinin travma nəticəsində zədələnməsi
  - Sidik kisəsinin xərçəngi
  - Sidik kisəsinin papilloması
  - Sidik kisəsinin angioması
  - Sidik kisəsinin vərəmi
  - Sidik kisəsinin divertikulu
  - Sidik kisəsinin varikoz genişlənmiş venaları
  - Bliar sirroz

Böyrək ləyənin patologiyaları:

  - Daş
  - Böyrəyin travması zamanı börək ləyənin zədələnməsi
  - Böyrəyin bədxassəli və xoşxassəli şişləri

Böyrək parenximasının patologiyaları:
  - Qlomerulonefrit
  - Böyrək karsinoması
  - Xroniki nefritlər
  - Böyrək travmaları
  - Böyrək infarktı
  - Böyrək venalarının trombozu
  - Böyrək vərəmi
  - Böyrək kistaları
  - Nefrotoksik maddələrlə intoksikasiya

Hemorragik diatezlər

Müayinə


Həkim ilkin olaraq aşağıdakı müayinələri edəcəkdir:   
  - Ultrasəs müayinəsi
  - 24 saatlıq sidikdə eritrositlər, leykositlər və zülalın yoxlanması
  - Qanın ümümi analizı
  - Qanın laxtalanma göstəriciləri
  - Qanda kreatinin və sidik cövhəri
  - Qanda ümümi protein
  - Qanda şəkər, Ca, P

Əgər bu müayinələrlə səbəb tam aydınlaşdırıla bilməzsə həkiminiz sizə digər müayinələr təklif edə bilər.


1811 dəfə oxunub